IZ Forum - Internet Marketing, SEO optimizacija, Internet Posao, Freelancer zarada
Facebook ads - filtriranje publike po obrazovanju - Printable Version

+- IZ Forum - Internet Marketing, SEO optimizacija, Internet Posao, Freelancer zarada (http://www.internetzarada.org)
+-- Forum: Internet marketing (/forumdisplay.php?fid=47)
+--- Forum: Social media marketing - Marketing na društvenim mrežama (/forumdisplay.php?fid=127)
+--- Thread: Facebook ads - filtriranje publike po obrazovanju (/showthread.php?tid=15133)Facebook ads - filtriranje publike po obrazovanju - FilmoviOnline - 07-02-2018 10:43 PM

Namera mi je da ciljna grupa za facebook ads bude fakultetski obrazovana. Kako to da podesim?


RE: Facebook ads - filtriranje publike po obrazovanju - liquid - 08-02-2018 01:49 AM

[Image: Era0RG2.png]]