IZ Forum - Internet Marketing, SEO optimizacija, Internet Posao, Freelancer zarada
Iakustvo sa fb reklama... - Printable Version

+- IZ Forum - Internet Marketing, SEO optimizacija, Internet Posao, Freelancer zarada (http://www.internetzarada.org)
+-- Forum: Internet marketing (/forumdisplay.php?fid=47)
+--- Forum: Facebook marketing i promocija (/forumdisplay.php?fid=128)
+--- Thread: Iakustvo sa fb reklama... (/showthread.php?tid=15118)Iakustvo sa fb reklama... - drowp4 - 26-01-2018 11:25 PM

Zanima me kakvi je ovo vid reklamiranja https://imgur.com/VQoNIDG iskustvo i da li se isplati... hvala