IZ Forum - Internet Marketing, SEO optimizacija, Internet Posao, Freelancer zarada
Da li mozes promeniti web izgled ako je tvoj web prihvaten u adsens - Printable Version

+- IZ Forum - Internet Marketing, SEO optimizacija, Internet Posao, Freelancer zarada (http://www.internetzarada.org)
+-- Forum: Online zarada (/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Forum: PPC zarada (/forumdisplay.php?fid=20)
+---- Forum: Google Adsense (/forumdisplay.php?fid=30)
+---- Thread: Da li mozes promeniti web izgled ako je tvoj web prihvaten u adsens (/showthread.php?tid=15055)Da li mozes promeniti web izgled ako je tvoj web prihvaten u adsens - drowp4 - 18-12-2017 01:51 AM

Da li mozes promeniti web izgled ako je tvoj web prihvaten u adsens. Hvala


RE: Da li mozes promeniti web izgled ako je tvoj web prihvaten u adsens - weblinks - 18-12-2017 11:21 AM

Možeš i web izgled i sadržaj. Bitno je samo da vodiš računa da poštuješ njihov TOS što se tiče sadržaja sajta i blokova reklama koje odlučiš da prikazuješ.


RE: Da li mozes promeniti web izgled ako je tvoj web prihvaten u adsens - drowp4 - 18-12-2017 01:41 PM

Kad budem promenio izgled , da li moram i reklame ili reklame vec stoje .Hvala


RE: Da li mozes promeniti web izgled ako je tvoj web prihvaten u adsens - novii - 18-12-2017 05:49 PM

Pa ako ti je sajt HTML, to će zahtevati malo više posla, a ako je CMS stvar je jednostavnija. Naravno izgled reklama treba prilagoditi novom izgledu sajta.